Eduskuntavaalit 2023

Jos homma ei toimi, kannattaa kokeilla uutta!

Talous kasvuun

Valtion velkaantuminen on pysäytettävä heti. Hyvinvointivaltion säilyttämiseksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Ideologioiden sijaan tarvitaan päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden kuuntelemiseen. Homma ei toimi niin, että jokainen ajaa vain itselleen mieluisia asioita. Kaikkien osallistumista ja halukkuutta hakea rakentavia ratkaisuja tarvitaan.

Suomeen tarvitaan lisää työtä ja työssäkäyviä ihmisiä. Työnteon on oltava aina kannattavampi vaihtoehto kuin joutenolo. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on porrastettava jyrkemmin ja ansiosidonnaisen työttömyyskorvaukseen pitää olla oikeus kaikilla työssäkäyvillä, koska kaikki osallistuvat sen kustannuksiin. Suomen liian korkea veroaste näännyttää toimeliaisuuden ja hidastaa talouskasvua. Työn verotusta pitää laskea, jotta ostovoima kasvaa ja työnteko kannattaa.


Yrittäjyys kunniaan

Yrittäjyydellä luodaan työpaikkoja ja yrittäjyys on talouden ja kehityksen moottori. Koko 2000-luvun ajan pienet ja keskisuuret yritykset ovat olleet niitä, joihin työpaikat ovat syntyneet, joten resursseja tulee keskittää erityisesti näiden yritysten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Yksinyrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava samalle tasolle työntekijöiden sosiaaliturvan kanssa. Rehellisen yrittäjän uusi alku konkurssin jälkeen pitäisi myös olla mahdollinen.

Yritysten mahdollisuuksia investoida Suomeen pitää lisätä ja työehdoista pitäisi voida tehdä yrityskohtaisesti. Investoinnin ja joustavammat työmarkkinat helpottavat yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

STOP vallan väärinkäytölle

Vanhat puolueet ovat luoneet järjestelmän, jossa hyvä veli -verkostot ja pienet piirit tekevät päätökset. Kun on kyse ay-liikkeen vallasta, suurten yritysten hallintoelimistä, tai poliittisista virkanimityksistä, kaikki vanhat puolueet ovat niin kytköksissä näihin, etteivät kykene puuttumaan tähän. Kyse on rakenteellisesta korruptiosta. Virkoihin tulisi nimittää pätevimmät henkilöt puoluekirjasta tai poliittisesta mielipiteestä huolimatta. 

Liike Nyt on vapaa ay-liikkeen, EK:n, MTK:n ja muiden eturyhmien vaikutusvallasta. Äänestämällä Liike Nytin ehdokasta, on mahdollisuus rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.


Ihmisten arvoisia  sosiaali- ja terveyspalveluita

Suomalaiset maksavat ahkerasti valtavan korkeita veroja, mutta saavat aina vain vähemmän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Toteutettu aluehallintouudistus ei tuo ratkaisua tähän, sillä kustannukset ja hallinnon määrä vain kasvoivat sekä alueelliset erot ovat liian suuret, että kansalaisille saataisiin yhdenvertaiset palvelut. 

Julkinen sektori ei pysty yksinään hoitamaan kaikkia kansalaisia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hoitoon pääsy ja kustannustehokkaasti toteutetut laadukkaat palvelut ovat tärkeimmät päämäärät.

Sen sijaan, että ihmistä pompotellaan yksiköstä toiseen, perhelääkärimalli tarjoaa paremmat mahdollisuudet huomioida potilas kokonaisuutena ja monia turhia lääkärikäyntejä säästyy. Malli takaisi myös nopeamman hoitoon pääsyn sekä toimii hyvin ennalta ehkäisevän hoidon näkökulmasta.


Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on todellinen uhka maapallon tulevaisuudelle ja ilmastotyötä on tehtävä ja kansainväliseen yhteistyötä on tehtävä. Sähköautoihin siirtyminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Sähköakkujen valmistus vaatii erilaisia maametalleja, joita on myös Suomen maaperässä. Suomen lepsu kaivoslaki tukee kansainvälisten kaivosyhtiöiden vastuutonta toimintaa ja jättää huomiotta maanomistajien oikeudet, ympäristönsuojelun ja yhteiskunnan kokonaishyödyn. Suomi voisikin olla edelläkävijä uusien innovaatioiden, kuten vedyn ja biokaasun kehittämisessä. Vaikka päästötöntä liikennettä tulee tavoitella, pitää realiteetit ottaa huomioon. Suomi on harvaan asuttu maa ja autoilu on monelle välttämätön toimeentulon ja normaalin elämän kannalta. Työssäkäynnin pitää olla tässä maassa kannattavaa, joten autoilun veroja ei voida lisätä.