Kehittyvä Kouvola

NYT on aika uudistua

Kouvolan talous

Talous on saatava kuntoon. Säästöjen tulee perustua todellisiin kuluihin - ei laskennallisiin arvioihin. Säästöt eivät saa tarkoittaa pelkästään palveluiden lakkauttamista tai supistamista, vaan säästöjä tulee etsiä ensisijaisesti rakenteista ja toimintatavoista. Suurimmat säästöt saadaan sieltä, missä on suurimmat menotkin. Kaupungin johdon palkat on suhteutettava kaupungin maksukykyyn.

Kaupungin väkiluvun väheneminen on saatava loppumaan ja käännettyä väkiluku nousuun: riitelyn sijaan myönteinen ilmapiiri vaikuttaa ihmisten halukkuuteen muuttaa paikkakunnalle, yrittäjäystävällinen kaupunki houkuttelee perustamaan yritystoimintaa ja työpaikkoja paikkakunnalle. Yritykset työntekijöineen tuovat verotuloja, joilla palveluja tuotetaan.

Hyvinvointi

Liikuntapalveluiden pitää olla kaikkien kaupunkilaisten helposti saavutettavissa. Kaupunkilaisten arkiliikunta ja lähiliikuntapaikat ovat etusijalla. Hyvinvointipalveluita koskevat säästötoimet on harkittava erityisen tarkasti.

Vahvuuksien kehittäminen

Luonto, erityisesti Repoveden alueen palveluiden kehittämiseen on panostettava.

Rautatie: Meillä on jo valmiiksi Suomen suurin ratapiha, jota on kehitettävä edelleen, RRT-hankkeessa kuitenkin jäitä hattuun, rakennetaan lisää kun yrityksiä ilmaantuu. Kaupunki ei voi toimia yrittäjänä.

Kymijoki: tarvitaan ideointia, palveluiden/aktiviteettien kehittämistä

Kohti positiivista kierrettä

Yhteistyö: Yhteistyöhön yli puoluerajojen on panostettava. Arvovaltakysymykset eivät saa mennä kaupunkilaisten edun ja järkevän päätöksen teon edelle. Asioista voidaan olla erimieltä ja parhaiten perusteltu kanta voittaa ja sen mukaan tehdään päätökset ja päätöksissä pysytään. Asiat voivat riidellä - ihmiset eivät.

Väestömäärän kasvu on edellytys talouden vahvistumiselle ja palveluiden ylläpitämiselle:

- opiskelupaikkoja saatava ja yliopistojen ja Xamkin kanssa yhteistyötä lisättävä

- yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri → enemmän yrityksiä = enemmän työpaikkoja

- vapaa-ajan asuntojen muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön helpommaksi

Positiiviseen ilmapiiriin kuuluu myös toisten kunnioittaminen, kaikilla kouvolalaisilla on oikeus peruspalveluihin asuinpaikasta riippumatta. Vastakkainasettelut, kuten kaupunki vs. maaseutu, Kouvola vs. Kuusankoski pitää lopettaa. Erilaiset asuinympäristöt on nähtävä vetovoimatekijänä - Kouvolalla on tarjota asuinpaikkoja kaikenlaisesta elämänmuodosta haaveileville: modernia kaupunkikeskusta palveluineen tai kaupunkiasumista jokinäkymillä, maaseutua tilaa kaipaaville ja pikkukyliä yhteisöllisyyttä arvostaville.