Vanhusten oikeudesta hyvään hoitoon

15.01.2022

Koti on luonnollisesti ihmiselle paras paikka asua ja elää niin pitkään kuin suinkin mahdollista ja kotihoidon resursseista on pidettävä huolta. Kotihoito kärsii tällä hetkellä valtavasta kiireestä, mikä osin johtuu liian vähäisestä henkilökunta määrästä. Työntekijät eivät jaksa työssään, kun aikaa hoidettaville ei ole tarpeeksi. Mielekkyyden työstä vie, kun työtään ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi, niinpä hoitajat vaihtavat alaa. 

Jossain vaiheessa tulee  vastaan myös piste, ettei kotona asuminen ole enää turvallista eikä edes yhteiskunnalle edullisin vaihtoehto. Silloin paras vaihtoehto on palvelutalo tai tehostettu palveluasuminen mahdollisimman läheltä kotoa ja omaisia. Nyt voidaan puhua jo ikäihmisten heitteille jätöstä, kun kotihoidossa on liian huonokuntoisia vanhuksia. Monet vanhukset kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuuden tunteesta, kun voimat eivät tunnu riittävän yksin asumiseen. On aivan järjetöntä resurssien tuhlausta, kun kotihoito tai omaiset soittavat ensihoidon viemään huonokuntoisen vanhuksen hoitoon. Vanhusta pidetään päivystyksessä useita vuorokausia ja kun jatkohoitopaikkaa ei löydy, vanhus kotiutetaan huonokuntoisena kotiin ja kaikki toistuu jälleen parin päivän päästä. On myös ensihoidon resurssien tuhlaamista, kun vanhus soittaa yksinäisyyttään ambulanssia paikalle, että saa purkaa huoliaan. Samaan aikaan toisaalla voi odottaa oikeasti kiireellistä apua tarvitseva potilas. Niin omaiset kuin hoitajatkin ovat väsyneitä tähän tilanteeseen - itse vanhuksista puhumattakaan. On kurjaa olla järjestelmän heittopussina. Samaan aikaan Kymenlaaksossa kuitenkin suljetaan hoitopaikkoja ja yksityiset palveluasunnot ovat vaajaa käytöllä. Ottamalla yksityiset toimijat mukaan esimerkiksi palveluseteleillä saataisiin jonot palveluasumiseen purettua monelle vanhukselle asianmukainen ja arvokas loppuelämä.  

Ikäihmisille tulee tarjota kuntoutusta ja toimintaa. Ketään ei saa jättää yksin. Ennalta ehkäisevää kuntoutusta, yhteisöllistä toimintaa ja muita ikäihmisten elämää aktivoivia asioita voidaan järjestää esimerkiksi laajentamalla palveluseteliä yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. Näin vanhukset jaksaisivat ja pärjäisivät pidempään myös kotona.

Omaishoitajien saamaa rahallista tukea sekä arvostusta tulee lisätä, ja mahdollisuuksia toimia omaishoitajana edistää.

Päättäjien on keskityttävä resurssien ohjaamisesta palveluihin, organisaatio on kyettävä uudistamaan niin, että päällekkäiset hallintoportaat saadaan minimiin. Nyt on Kymenlaaksossa lähdetty säästämään aivan väärästä päästä palveluja karsimalla. Johtoajatus pitäisi olla, miten saadaan mahdollisimman laaja ja toimiva palveluverkko säilytettyä.